Technologia

W SŁUŻBIE EKOLOGII

Pompy ciepła
Fotowoltaika
PEROWSKITY
Niecki infiltracyjne
Fitoremediacja
Zbiorniki retencyjne
Ogrody deszczowe
Zielone dachy
Segregacja śmieci i recykling
System do odzyskiwania wody
70%

mniejsze zapotrzebowanie na transport własnym samochodem

20%

mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci

34%

mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną z sieci w zimie

100%

mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną z sieci w lecie, potrzebną do grzania wody i klimatyzacji

100%

retencji wód opadowych

POMYŚL O PLANECIE!
NAJWYŻSZY CZAS
WSPÓLNIE
OCALIĆ JUTRO!

Nowoczesne technologie w służbie ekologii

W porozumieniu ze specjalistami opracowywany został szereg rozwiązań technologicznych,
które mają wspomóc ekologię, a w konsekwencji wpłynąć na wysoką jakość życia na terenie F.S.O. PARK.
Jeśli chcesz dołączyć do nas, zapraszamy do kontaktu.

Perowskity

Rewolucyjne panele perowskitowe, gromadzą zieloną energię, korzystając ze światła naturalnego i sztucznego. Mogą być montowane pionowo. Są niezwykle odporne na uszkodzenia.

Fotowoltaika

Główną zaletą tej technologii jest produkcja czystej energii elektrycznej, przy minimalnym wpływie na środowisko, co pomaga w redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.

Pompy ciepła

Działanie tego źródła ciepła odbywa się bez procesu spalania, ponieważ pompy pobierają ciepło z otoczenia: gruntu, powietrza lub wody. Nie emitują do atmosfery szkodliwych substancji.

Fitoremediacja

Metoda rekultywacji skażonego środowiska, która wykorzystuje zdolność roślin wyższych do pobierania zanieczyszczeń przez system korzeniowy i ich późniejszą translokację do organów nadziemnych.

Zielone dachy i ogrody deszczowe

To formy aranżacji terenu zielonego, pochłaniające dwutlenek węgla i wydzielające tlen. Zatrzymują kurz i inne zanieczyszczenia, magazynują wodę opadową oraz doskonale absorbują hałas.

Prefabrykacja

Wpływa na zmniejszenie ilości odpadów budowlanych, redukuje zużycie surowców oraz emisję gazów cieplarnianych w procesie budowy. Prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

System do odzyskiwania wody

Odciąża oczyszczalnie ścieków oraz ogranicza zanieczyszczenie wód. Obniża koszty związane z zakupem wody pitnej oraz zarządzaniem odpadami wodnymi.

Zbiorniki retencyjne, niecki infiltracyjne

Wykorzystane w ramach zrównoważonej gospodarki wodnej, minimalizują straty wody i zapewniają stabilność dostępu do niej w okresach suszy. Zmniejszają erozję gleby.

Kanał wieloprzewodowy

Zabezpiecza infrastrukturę przewodową, ochraniając ją przed pożarami, uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym pracami naprawczymi, opadami atmosferycznymi i innymi niebezpiecznymi czynnikami.

Segregacja śmieci i recykling

Ograniczają wydobycie surowców naturalnych i produkcję materiałów, a w konsekwencji redukują zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych i powietrza – chronią ekosystemy.