2018
WPROWADZENIE
NOWEJ POLITYKI JAKOŚCI

UDOGODNIENIADLA MIESZKAŃCÓW
BUDOWAWSPÓLNOTY
ANALIZYEKOLOGICZNE
ZDROWORAZEM
PARTNERSTWOW BIZNESIE
BADANIANAD SMOGIEM

ZA NAMI LATA NAUKI I BOGATE DOŚWIADCZENIE

Arie Koren - twórca idei edukacji w F.S.O. PARK

SZKOŁA

NAUKA
WIEDZA
EUDUKACJAod najmłodszych lat
SZKOŁA
dla ok. 645 uczniów
I BOISKA
dla dzieci i młodzieży
JUŻ W I ETAPIE