Ekologia

POROZMAWIAJMY O SZEROKIM PAKIECIE ROZWIĄZAŃ PROŚRODOWISKOWYCH W F.S.O. PARK

20 HA
TERENÓW ZIELONYCH

BIORÓŻNORODNOŚĆ
FAUNY I FLORY

REDUKCJA CO₂
ŚWIEŻE POWIETRZE

W TYM 10 HA
PARKU CENTRALNEGO

ODZYSKIWANIE
WODY

MNIEJ SAMOCHODÓW
POJAZDY EKOLOGICZNE

TO NIE WSZYSTKO!
IDŹMY DALEJ...

DOMKI DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

DOMKI DLA OWADÓW

Dla małych superbohaterów!
Owady zapylające są niezbędne do produkcji jedzenia, utrzymania ekosystemów i ochrony bioróżnorodności, co czyni je kluczowymi dla życia na Ziemi.

BUDKI LĘGOWE

BUDKI LĘGOWE

Ptasie lokum z widokiem?
Zakładanie budek lęgowych pomaga zrekompensować utratę naturalnych miejsc gniazdowania, wspierając ochronę populacji ptaków i utrzymanie ekosystemów.

ZIELONE DACHY

ZIELONE DACHY

Jego wysokość, natura.
Zielone dachy działają jako naturalny system chłodzenia, obniżając temperaturę w pomieszczeniach.

DOMKI DLA JEŻY

DOMKI DLA JEŻY

Ja nie wierzę! Tu są jeże?
Te milusińskie zwierzątka pomagają kontrolować populacje szkodników w ekosystemie. Dbajmy o nie!

ŁĄKI KWIETNE

ŁĄKI KWIETNE

Kolorowy zawrót głowy.
Łąki kwietne to nie tylko rozkosz dla oczu. Znacznie przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, zwiększają bioróżnorodność.