DZIĘKUJEMY ZA POMYSŁY
DLA ETAPU I F.S.O. PARK

DIALOG O INWESTYCJI ZAKOŃCZYŁ SIĘ 15.05.2024.
Dla poszczególnych tematów wyrażono następującą liczbę opinii:
 • TERENY ZIELONE I REKREACJA: 8
 • USŁUGI, HANDEL I BIURA: 1
 • SZKOŁA - USŁUGA TOWARZYSZĄCA: 5
 • MIESZKANIA: 7
 • KOMUNIKACJA: 11
 • INNE: 11

Przeczytaj wszystkie opinie lub wybierz temat z listy:
Wybierz temat
 • Wszystkie tematy
 • TERENY ZIELONE I REKREACJA
 • USŁUGI, HANDEL I BIURA
 • SZKOŁA - USŁUGA TOWARZYSZĄCA
 • MIESZKANIA
 • KOMUNIKACJA
 • INNE

Liczba wyników: 43

15.05.2024 23:22
Zadbać o pozostałe na terenie po FSO zabytki i dziedzictwo niematerialne. Wspierać też Śliwice jako dobre sąsiedztwo.
15.05.2024 23:20
Przeznaczyć pulę lokali na mieszkania komunalne.
15.05.2024 23:19
Jak najszybciej przenieść tiry i dostawy na budowę z ul. Kotsisa na skrzyżowanie ze światłami przy Jagiellońskiej. Przewidzieć więcej miejsc parkingowych przy szkole.
15.05.2024 23:14
Szkoła jest za duża. Będzie generować ruch kołowy z całej dzielnicy. Szkoły powinny być mniejsze, rozlokowane odpowiednio na terenie inwestycji (także na kolejnych etapach). Boisko powinno być dostępne dla młodzieży po godzinach lekcyjnych.
15.05.2024 23:10
Usługi, w tym przyszłe targowisko, powinny być na każdą kieszeń. Więcej małych sklepów i lokali usługowych dostępnych dla rzemieślników. Na tym etapie stworzyć przestrzenie coworkingowe zamiast formalnych biur.
15.05.2024 23:07
Zaprojektować w pierwszym etapie więcej zieleni wysokiej w rodzimym gruncie, niezależnej od ogrodu deszczowego, w tym mini las. Zaprojektować osiedle tak, aby były tu możliwe uprawy ogrodnicze.
15.05.2024 23:05
Zaprojektowano zbyt wysoką zabudowę przy osiedlu Śliwice. Powinna wznosić się łagodnie w kierunku kolei. Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami warsztatów Osiedla Warszawy. Dominantę zaprojektowaną tuż przy osiedlu Śliwice należy zlokalizować gdzie indziej lub obniżyć do linii pozostałych budynków na tyłach Śliwic. Te punktowce też należy obniżyć.
StaCol 15.05.2024 21:18
Sam projekt prezentuje się dobrze. Diabeł jednak tkwi w szczegółach położonych poza obszarem opracowania. Nowe osiedle znacznie obciąży otoczenie negatywnymi wpływami; w szczególności dotyczy to sąsiadującej Kolonii Śliwice. Aby te eksternalia ograniczyć, należy uwzględnić następujące uwagi: - Obniżenie zabudowy w sąsiedztwie Śliwic – budynki o numerach od A.3 do A.2 należy obniżyć o co najmniej jedną pełną kondygnację. Dominantę A.3.4 należy obniżyć o co najmniej 3 kondygnacje. Utraconą w ten sposób PUM można odzyskać poprzez podwyższenie budynków położonych bliżej torów kolejowych. - Natychmiastowe wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężkich z ulic sąsiadujących z Kolonią Śliwice – generowany przez najemców działki OKAM ruch TIRów odbywa się obecnie wzdłuż Śliwic i ul. Kotsisa. Ta uciążliwa dla wszystkich okolicznych mieszkańców trasa jest zupełnym absurdem. Znacznie krótsza trasa wyjazdu, obecnie blokowana jedynie przez postępowanie konserwatorskie, jest dostępna przez skrzyżowanie na ul. Jagiellońskiej położone na północ od ul. Budzińskiej-Tylickiej. Jako właściciel całego tego terenu, OKAM nie ma absolutnie żadnych powodów aby nie przenieść ruchu TIRów, kiedy postępowanie konserwatorskie wkrótce się skończy. - Poprowadzenie ruchu budowlanego z dala od Śliwic i istniejących osiedli – dojazd na budowę koniecznie musi być realizowany wewnętrznymi drogami na działce OKAM. Ulice Kotsisa i Budzińskiej-Tylickiej (a także okoliczni mieszkańcy) nie są w stanie przyjąć takiego ruchu. Pojazdy budowlane mogą wjeżdżać na teren OKAM przy wykorzystaniu istniejącego skrzyżowania na ul. Jagiellońskiej, położonego na północ od ul. Budzińskiej-Tylickiej. - Zabieganie o rozwój infrastruktury komunikacyjnej wokół terenu – aby zminimalizować zapotrzebowanie na transport samochodowy nowych mieszkańców, deweloper musi zadbać o rozwój innych gałęzi komunikacji. Nowe osiedle powinno uzyskać połączenie ze stacją PKP Praga (utworzenie kładki do stacji). Ulicą Golędzinowsk-Bis, przedłużoną co najmniej do ul. Batalionu Platerówek, powinien kursować autobus. - Zachowanie i utworzenie nowej zieleni wysokiej wzdłuż granic obszaru – Należy wykorzystać potencjał zieleni istniejącej już na obszarze. Wysokie drzewa pozwolą ograniczyć wrażenie skokowego wzrastania zabudowy względem Śliwic. Proces konsultacji jest kluczowy dla inwestycji FSO PARK – tylko uwzględnienie uwag okolicznych mieszkańców pozwoli odróżnić OKAM od pozostałych, działający w sposób patologiczny deweloperów. Już dziś z jawnych dokumentów urzędu dzielnicy wynika, że inwestor postanowił złożyć wniosek o Warunki Zabudowy na część obszaru, co grozi całkowitym zignorowaniem merytorycznego wkładu lokalnej społeczności. W razie odejścia od procedury Lex Deweloper prezentowane osiedle stanie się jedynie owocem tanich zabiegów marketingowych i symbolem urbanistycznej ułudy.
Michał 15.05.2024 20:19
Na osiedlu powinny być przewidziane wybiegi dla psów. Jeżeli ich nie będzie mieszkańcy osiedla będą chodzić na inne osiedla na spacery z psem i na mieszkańców innych osiedli spadnie obowiązek utrzymywania czystości po czworonożnych pociechach. Miejsc parkingowych jest za mało. Deklarują Państwo, że będą budować osiedle ekologiczne, ale tak na prawdę przerzucają Państwo ciężar utrzymania miejsc parkingowych na inne osiedla, w tym moją kolonię Śliwice. Naiwnością jest sądzić, że mieszkańcy waszego osiedla będą tacy proekologiczni, że nie będą mieli samochodów. Będą i będą parkowali na innych okolicznych ulicach. Dlaczego budujecie bardzo wysokie bliki tuż przy kolonii Śliwice? Przecież one ni jak mają się do krajobrazu architektonicznego osiedla, gdzie nie ma domów wyższych niż dwupiętrowe. Dlaczego wystąpiliście w tym celu o WZ? Jeżeli samochody ciężarowe na budowę będą wjeżdżały przez Kotsisa, to zupełnie zablokuje mieszkańcom Śliwic wjazd na osiedle. Postuluję wyznaczenie innej drogi. Zaplanowane przepustowości dróg są za małe? Będą korki, nie przekonuje mnie argument, że korek na 60 samochodów w Warszawie, to nie korek. To jest niepoważne. można tak zaprojektować wjazdy i wyjazdy, żeby korki były mniejsze.
Michał 15.05.2024 15:08
Szanowni Państwo - dlaczego forsuje się koncepcję niezgodną, ani ze zdrowym rozsądkiem ani, z zatwierdzonymi wcześniej planami? Zdrowy rozsądek potrzeby jest przy ustaleniu przepustowości dróg wyjazdowych. Proszę stanąć w czasie szczytu i zobaczy, że już dziś komunikacja nie jest wydolna. A tu przecież jeszcze ma obsłużyć powstające osiedle. Sprowadzicie Państwo na nas (i mieszkańców osiedla) problem który inni potem będą musieli rozwiązać. Wcześniejszy pomysł by zabudowa zwiększała swoją wysokość w strefie torów kolejowych był bardzo harmonijny. A dziś co? Poprawiamy rentowność?
Piotr 15.05.2024 14:03
Jestem mieszkańcem Śliwic i stanowczo nie zgadzam się z proponowaną wysokością zabudowy sąsiadującej z naszym osiedlem. Jest ona w przedstawionym rozwiązaniu zdecydowanie za wysoka. We wcześniejszych planach zatwierdzonym przez miasto na które też powoływał się OKAM wysokości były zharmonizowane z osiedlem a wzrastały przy torach kolejowych – po wschodniej stronie planowanej inwestycji. Tym czasem tu mamy budynki 7 piętrowe przy Śliwicach. Dodatkowo 12 piętrową wieżę w najbliższym naszym sąsiedztwie. Posadowienie tej 12 piętrowej wieży też jest niezrozumiałe w kontekście projektu – zamyka przestrzeń parku skracając ją i generując niepotrzebny cień. Bardzo problematyczne są tez sprawy komunikacyjne – pokazane sa dwa wjazdy do całego osiedla – ul. Kotsisa i ślepa ulica do szkoły – Budzińskiej. Te ulice nie są w stanie przenieść obecnego ruchu a co dopiero dojazdu dla przyszłych mieszkańców, ruch tirów i zaopatrzenia budowy dalszej części inwestycji. Proszę o weryfikacje zaprojektowanych wysokości budynków – można podwyższyć te przy torach zmniejszając te przy Śliwicach i zastanowić się nad rozwiązaniami komunikacyjnymi.
andrzej 15.05.2024 01:38
Pomyślcie o mikrolesie miyawaki
WB 15.05.2024 00:02
Dość już tirów na Kotsisa! Nie powinny się też tu poruszać podczas budowy ani po niej, ani na planowanym przedłużeniu. Ruch ciężki powinien zostać przeniesiony bardziej na północ. Na terenie osiedla potrzebne jest też więcej ogólnodostępnych miejsc parkingowych tak, żeby Śliwice nie były rozjeżdżane przez samochody osób przyjeżdżających na wywiadówki czy korzystać z usług.
WB 15.05.2024 00:00
Oprócz parku na terenie dewelopera powinien powstać też teren zielony oddzielający Śliwice od nowych budynków. Niezbędne jest też zlokalizowanie na nowych osiedlu psiego parku, bo obecnie pod potrzeby psiarzy zaanektowane zostało istniejące boisko, a dzieci nie mają się gdzie podziać.
WB 14.05.2024 23:58
Konieczne jest obniżenie wysokości budynków w pobliżu Śliwic - rezygnacja z punktowca przy Witkiewicza i obniżenie kondygnacji do 5-6 w pierwszej linii zabudowy na tyłach.
WB 14.05.2024 23:56
W przestrzeni osiedla powinno się znaleźć miejsce na historię mówioną - dopóki na Pradze mieszka wielu dawnych pracowników fabryki, należy to wykorzystać, nagrać, a potem w różnych miejscach przestrzeni osiedla ustawić totemy, gdzie będzie można posłuchać nagrań, jak okolica wyglądała kiedyś. Można też stworzyć jedno miejsce na terenie osiedla poświęcone dawnym pracownikom i pracownicom fabryki w stylu interaktywnej izby pamięci.
WB 14.05.2024 23:54
Żeby ograniczyć ruch aut do nowej szkoły (na początku na pewno nie zapełnią jej mieszkańcy okolicy) należy od razu puścić do niej linię autobusową z Nowej Pragi, dlatego od razu z Nowogolędzinowską powinna powstać pętla autobusowa na jej końcu / budowany w tym etapie odcinek Nowogolędzinowskiej powinien być dłuższy - do istniejącego miejsca, gdzie można wyznaczyć pętlę.
Andrzej 14.05.2024 14:12
Mam nadzieję, że mieszkania, które powstaną, to nie będą patodeweloperskie klitki i aparthotele, gdzie sąsiedzi mogą zaglądać sobie w okna. Proszę zainspirować się osiedlami modernistycznymi takimi jak Muranów i Ursynów.
Andrzej 14.05.2024 14:08
Jak najwięcej terenu powinno być odbetonowane, a jak najwięcej zieleni powinno mieć formę "zdziczałą", tzn. wymagającą jak najmniej pielęgnacji i przede wszystkim podlewania. Proszę zadbać o retencję wody i wykorzystanie deszczówki.
Andrzej 14.05.2024 14:08
Jak najwięcej terenu powinno być odbetonowane, a jak najwięcej zieleni powinno mieć formę "zdziczałą", tzn. wymagającą jak najmniej pielęgnacji i przede wszystkim podlewania. Proszę zadbać o retencję wody i wykorzystanie deszczówki.
Andrzej 14.05.2024 14:06
Osiedle powinno być nastawione przede wszystkim na komunikację zbiorową. Projektowanie nowych inwestycji pod samochody to przeżytek.
Joanna 11.05.2024 03:06
Wysokość i charakter zabudowy powinny być dowiązane do istniejącego sąsiedztwa. Planowanie 12-piętrowca tuż obok przedwojennych dwukondygnacyjnych budynków to ewidentne złamanie tej zasady. Pomysłodawcy ewidentnie ignorują też problem nasilenia ruchu w rejonie. Kluczowe jest wypracowanie rozwiązań odsuwających ruch od osiedla Śliwice. W projektach brak parkingów i rozbudowy ulic (Nowej Golędzinowskiej), a rzecznicy dewelopera twierdzą, że ludzie odejdą od aut. Tymczasem sami dojeżdżają na spotkania samochodami...
Mateusz 09.05.2024 18:01
A co z planowanym Mostem Krasińskiego? Wydaje się, że przy tak dużej inwestycji Okam i innych deweloperów uruchomienie tego mostu jest kluczowe.
Anita Buczkowska 09.05.2024 12:54
Jest pilna potrzeba zorganizowania wybiegu dla psów. Nowi mieszkańcy = wiecej psów. Odkąd powstaly osiedla w teh okolicy, boisko do pilki przy ul. Kotsisa zostalo zaanektowane przez psiarzy: to psy a nie dziecu tam biegaja, walaja sie w trawie ich patyki i odchody, jest mnóstwo dołów wykopanych przez czworonogi. Kiedyś moje dzieci korzystały z boiska, teraz one sie brzydza, a ja zwyczajnie boję się że skręca sobie nogę...
Marta 09.05.2024 12:41
W mojej ocenie konieczne jest niezwłoczne utworzenie alternatywnych do ulicy Kotsisa dróg dojazdowych. Mając zwłaszcza na uwadze,iż już na obecnym etapie jest ona niedrożna. Dodatkowo pierwsza linia zabudowy od strony ul. Witkiewicza winna bardziej korespondować z istniejącą zabudową (choćby w zakresie wysokości budynków.
OU 09.05.2024 11:01
17-19 000 mieszkańców docelowo + 13.000 miejsc pracy + 1700 miejsc dla uczniów w szkole (szkołach) do tego dojdą jeszcze zewnętrzni klienci sklepów punktów usługowych pewnie i przedszkola, żłobek itd. To daje ostatecznie stworzenie małego miasta powiatowego. I do tego wszystkiego zaplanowany główny wjazd jedną ulicą czy ewentualnie dwoma bo od strony wschodniej jest bariera w postaci rozbudowanego szlaku kolejowego . Zresztą bez uwzględnienia przystanku kolei SKM w celu poprawienia komunikacji zbiorowej. To będzie skupisko ponad 30.000 działających na tym terenie osób, których muszą obsłużyć dostawcy towaru, kurierzy, listonosze, lekarze, policjanci, którzy tu chwilowo wjadą i wyjadą. Tylko jeśli wjadą, to którędy dostarczą towary i gdzie zaparkują samochody? Gdzie będą stawiać samochody gości jak i dostawców. Mają być biura to i ich klienci. A gdzie miejsca ładowania samochodów elektrycznych? Zaplanowaliście system mieszkalnych bunkrów w dzikiej "oazie" zieleni tylko gdzie do tego infrastruktura. Dojazdy miejsca parkingowe? Ile miejsc parkingowych przewidujecie na hektarowy stadion/boisko ? 5-6= 15 czy może trochę więcej? A może tam ludzie na imprezy będą dojeżdżać przymusowo autobusem? A może po prostu na stadionie zrobicie ekologiczną łąkę kwietną, żeby nikt z niego nie korzystał i Broń Boże nie kosił trawy produkując niepotrzebne CO2? Czy to jest wizja osiedla do mieszkania czy spełnienia wizji chorych umysłów projektantów?
Tl 07.05.2024 19:16
Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii nowej inwestycji - wysokości zabudowy oraz komunikacji. 1. W trakcie konsultacji społecznych przedstawiony był projekt w którym wysokość zabudowy w pierwszym pasie od ulicy witkiewicza miała nie przekraczać trzech kondygnacji. W nowym projekcie widzę budynki 7 kondygnacji oraz nawet 12 kondygnacji co rażąco odbiega od wstępnego projektu akceptowanego w trakcie konsultacji społecznych. 2. Komunikacja na teren budowy nie może być przeprowadzona przez ul. Kotsisa. Spowoduje to zablokowanie ruchu lokalnego jak również będzie bardzo uciążliwe dla życia lokalnego już istniejącego osiedla. Komunikacja na budowę może być przeprowadzona na północ od ul. Budzyńskiej Tylickiej. Innym aspektem komunikacyjnym jest organizacja dojazdu do nowowybudowanych bloków mieszkalnych. Komunikacja tylko ul. Kotsisa zablokuje ruch. Dodatkowo dla nowobudowanych blokow należy przygotować miejsca parkingowe niezależnie od parkingów podziemnych przeznaczonych dla poszczególnych mieszkań. Na nowym osiedlu będą lokale usługowo handlowe. Bez dodatkowych parkingów klienci nowych lokali będą korzystali z przestrzeni starego osiedla na Śliwicach.
ALa 06.05.2024 21:05
Należy dostosować wysokości budynków do pierwotnych planów - nie wyższych niż 9 kondygnacji. Zwłaszcza ze maja one sąsiadować z niska zabudowa starego osiedla . Należy przeniesc ruch samochodów budowlanych poza osiedle Sliwice. Najlepiej jeszcze dalej niż ulica - Budzinskiej - Tylickiej. Ruch samochodów ciężarowych na Kotsisa już teraz utrudnia wjazd i wyjazd z nowych bloków i starych domów . Odbywa się wzdłuż jedynych miejsc rekreacyjnych osiedla- nowego zielonego skweru, placu zabaw dla dzieci i boiska. Jest niebezpieczny, gdyż z tego ciągu korzystają dzieci. Na Kotsisa zaczęły takze regularnie parkować ciężarówki i samochody osobowe. Wydaje się , ze należy uwzględnić inny dojazd na przyszły płac budowy, a nawet kilka dojazdów oraz zadbanie o miejsca parkingowe dla przyszłych wykonawców, a później takze użytkowników nowego Osiedla.
Rakso 06.05.2024 15:10
Podobno szkoła ma być na ok 600 dzieci i...... 13 miejsc parkingowych.....ha, ha, ha. Powinniście tę innowację ogłosić światu. Dzieci bez zadawanych lekcji i rodzice bez wywiadówek. Na początku do szkoły będzie dojeżdżać pownie 80% uczniów i to pewnie z oddali bo w pobliżu mało domów. A dojazd z Jagiellońskiej ślepą ulicą będzie trwał 2 godziny. Kolejka żeby z Jagiellońskiej skręcić 2 km. Ha, ha, ha! Taki plan to z głupoty czy przez przypadek. Ludzie ogarnijcie się! Kto to zatwierdza? A sklepów ile? Będzie fryzjer tylko nie będzie gdzie samochodu postawić, żeby do niego pójść!
JSr 06.05.2024 11:39
komunikacja w zakresie wjazdu na Jagiellońską jest już teraz tragiczna, szczególnie z Kotsisa a co gdy dojdą kolejne budynki mieszkalne ! Należy zrobić skrzyżowania bezkolizyjne na wyjazdy z osiedla oraz kładki dla pieszych nad Jagiellońską!
Wiki 05.05.2024 19:22
Jeśli chodzi o mnie to najbardziej interesuje mnie komunikacja. Jeśli nie zadbają Państwo o to by zwiększyć liczbę autobusów i tramwajów oraz o nowe drogi to wg mnie po Jagiellońskiej będziemy chodzic pieszo.
Agnieszka 03.05.2024 21:56
Dzień dobry. Proponuję skupić się na infrastrukturze towarzyszącej w pierwszej kolejności. Za dużo już osiedli, w których najpierw stają mieszkania, a potem mieszkańcy latami męczą się z dotarciem do sklepów, przystanków, korkami na drogach czy docieraniem do szkoły. Skoro tak podkreślają Państwo na stronie innowacyjność osiedla, proszę pokazać, że słowa mają pokrycie, a kupując mieszkanie nie kupuję wizualizacyjnej mrzonki tylko realną korzyść.
Ł 29.04.2024 21:44
Ten dźwięk ptaków na stronie uważam za trochę za nie stosowny z Państwa strony, nijak ma się on tego miejsca. Pociągi przejeżdżające generują tutaj 70-80 decybeli hałasu praktycznie przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Dodatkowo dochodzi hałas i drgania generowane przez Wagonownie i bardzo głośne przeładunki kruszyw oraz złomu, w tym "wyścigi" ciężarówek na Golędzinowskiej. Z drugiej strony natomiast niesie się hałas z Jagiellońskiej, a Państwo też ze swojej strony go potęgują prowadząc ruch ciężarowy przez Kotsisa, zamiast bezpośrednio z Jagiellońskiej. W jaki sposób planują Państwo rozwiązać kwestie ochrony mieszkańców przed hałasem , budując budynki praktycznie przy samych torach?
Daniel 29.04.2024 17:33
Dzień Dobry, szkoła, zieleń to rzeczy, które deweloper musi wykonać zgodnie z prawem. Jakie inwestycje na terenie FSO planuje OKAM , których nie wymusza prawo? Według mnie deweloper nie robi nic dla potencjalnych mieszkańców ponad to co musi, a dodatkowo postawi biurowce pod oknami, drugi Mordor? Czy brak przejścia do stacji kolejowej wynika z braku rozmów z PKP? Na stronie są sugestie, że szkoła będzie wybudowana w 1-szym etapie, ale 1-szy etap będzie trwać 10 lat. Zgodnie z planem szkoła zamyka ul. Budzinskiej-Tylickiej, więc nie może być za szybko wybudowana, bo nie będzie przejazdu dla pojazdów budowlanych. Proszę o rzetelną informację w którym momencie 1 etapu zostanie oddana do użytku szkoła.
Mama 29.04.2024 13:46
Gdyby szkoła była za trzy lata, kiedy dziecko idzie do pierwszej klasy, kupiłabym tu mieszkanie od razu. Na stronie informacja o czekaniu jeszcze 11 lat do końca etapu pierwszego (a pewnie pod koniec pojawi się szkoła) odstrasza rodzica, a nie przyciąga, niestety, więc promowanie tej szkoły mija się z celem, jeśli o mnie chodzi.
Joanna 29.04.2024 12:55
Uruchomienie szkoły i boisk w jak najszybszym terminie. Mieszkam w podbliżu i chętnie przeniosłabym dzieci do szkoły, którą Państwo proponują. Szkoła zamieniłaby naszą edukacyjno-towarzyską pustynię diametralnie. Bardzo liczę, że jest to realna możliwość.
Wiktor 21.04.2024 18:13
Cześć, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zapotrzebowanie halą z kortami do padla. W północnej części Warszawy nie ma takich boisk, trzeba jeździć na ul. Bokserską lub nawet za lotnisko Chopina. Uważam, że padel staje się coraz popularniejszą rozrywką, a wysokie i pojemne hale z FSO pasują idealnie pod tego typu obiekty. W każdym z miejsc do padla, w którym byłem, mierzyłem się z pełnym obłożeniem kortów, co wskazuje na wysoki popyt.
Tomasz 19.04.2024 18:02
Muzeum fabryki i główna brama wjazdowa wspominająca historię tego miejsca
Anna 18.04.2024 16:07
Dzień dobry. Projekt bardzo ciekawy, jednak nasuwa się pytanie co z małymi dziećmi ? Fajnie, że jest szkoła, ale zanim dzieci do niej pójdą najpierw chodzą(niektóre) do żłobką oraz do przedszkola(większość, zwykle przez 4 lata). Fajnie jakby Państwo wzięło to pod uwagę i rozważyli budowe przedszkola w pobliskim rejonie szkoły lub pozostawili miejsce na jego wybudowanie przez miasto. Wg projektu aktualnie takiego miejsca brak. Nasuwa mi sie rownież pytanie wykraczające poza etap 1 czy przewidują Państwo budowę lub pozostawienie terenu pod ewentualną budowę placówki sportowej/kulturalnej nie będącą szkoła? Pozdrawiam serdecznie
Szymon 16.04.2024 12:33
Dzień dobry:) W ramach inwestycji, szczególnie istotne wydają się być dwa punkty związane z komunikacją, które w mojej opinii nie wybrzmiewają. Po pierwsze, czy osiedle zostanie połączone w sensowny sposób ze stacją Warszawa Praga? W chwili obecnej, przejście z terenów stacji kolejowej na Śliwice to droga przez mękę - zamknięta kładka, niebezpieczne chodzenie po torach czy naruszanie innych posesji, żeby przejść w stronę Modlińskiej. Skomunikowanie osiedla ze stacją kolejową, wydaje się być piekielnie istotnym elementem, który na pewno ułatwi mieszkańcom poruszanie się po mieście. Po drugie, czy planowana inwestycja nie koliduje w żaden sposób z inwestycją, jaką jest Most Krasińskiego? Chciałbym dowiedzieć się więcej na ten temat, ponieważ wydaje mi się, że trasa Mostu Krasińskiego może w bezpośredni sposób naruszać projekt osiedla, który Państwo udostępniacie. Dziekuje!
G 15.04.2024 21:13
Dlaczego w FAQ napisano, że powstaną budynki o 3-8 kondygnacjach, skoro na mapie widać też budynki 9- i 11-piętrowe? Dlaczego realizację etapu pierwszego zaplanowano aż na 10 lat? Kiedy w takim razie powstanie szkoła i zostaną wyremontowane drogi? Dlaczego ulica Kotsisa została wybrana na dojazd na teren inwestycji, skoro znajduje się pomiędzy już istniejącymi osiedlami, a już obecny ruch ciężarówek na niej jest bardzo uciążliwy?
B 15.04.2024 21:11
Czemu nazwa inwestycji nie została stworzona zgodnie z zasadami języka polskiego? "FSO" to skrótowiec zbudowany z pierwszych liter nazwy fabryki, powinien być pisany bez kropek. Przychylam się też do opinii, że śpiew ptaków na stronie w tle jest nieznośny i powoduje skojarzenia, których inwestor zapewne nie chciał przywoływać, bo kojarzy się wyjątkowo sztucznie.
Anna 15.04.2024 10:36
Teren w całości powinien zostać przeznaczony tylko i wyłącznie pod FUNKCJE PUBLICZNE, w tym park, targowisko, obiekty kulturalne (najlepiej związane z dziedzictwem tego obszaru), szkoły, obiekty sportowo-rekreacyjne. Inwestycja nie wnosi NIC WARTOŚCIOWEGO dla dzielnicy i obszaru. Jest to zwykła DEWELOPERKA i wyciskanie PUMu! Zaproponowana architektura jest najniższej jakości. Dodanie dźwięku ptaków na stronie jest zwykłym praniem mózgów i żenującą próba manipulacji. Osiedle nie ma nic związanego z utrzymaniem i realizacją wartościowych obszarów zieleni. Przy tak gigantycznej liczbie mieszkańców, tylko i wyłącznie w I etapie, ulica Jagiellońska stanie w jednym wielkim korku. Ustalenie dialogu nt. inwestycji na pl. Hallera, najbardziej uczęszczanego miejsca na terenie dzielnicy, w godzinach pracy większości mieszkańców jest skandalicznym zabiegiem i dąży tak naprawdę do jego uniknięcia.