DIALOG O ETAPIE I

INWESTYCJI F.S.O. PARK
Dziękujemy Państwu za rozmowę na temat etapu I inwestycji F.S.O. PARK, która przywróci do życia tereny
po dawnych zakładach FSO.
Naszym celem jest stworzenie ogólnodostępnego miejsca z mieszkaniami, miejscami do pracy, zielonymi przestrzeniami,
kawiarniami, sklepami oraz kulturalnymi wydarzeniami.
Wspólnie ożywmy to miejsce z szacunkiem dla historii.
PROJEKT W LICZBACH
Budowa całego projektu F.S.O. PARK jest przewidziana na ok. 25 lat.
Budowa etapu I potrwa ok. 10 lat.
KATEGORIA CAŁY PROJEKT ETAP I
POWIERZCHNIA 62 ha 13,5 ha
TERENY ZIELONE 20 ha (w tym 10 ha park centralny) ok. 7 ha (w tym ok. 2 ha park)
LICZBA MIESZKAŃ 12.000 ok. 2.000
LICZBA MIESZKAŃCÓW 17.000 ok. 4.600
LICZBA MIEJSC PRACY 13.000 ok. 60 lokali handlowo-usługowych
LICZBA UCZNIÓW ok. 1.700 ok. 645
    ETAP I
    TRZYCIĄGOWA SZKOŁA DLA OK. 645 UCZNIÓW
TU ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Właścicielem całej nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 88, po dawnej Fabryce Samochodów Osobowych (łącznie 62 ha), jest firma OKAM, działająca na rynku nieruchomości od 20 lat.

Na tę chwilę chcielibyśmy skoncentrować Państwa uwagę na etapie I inwestycji, która zmieni tę część Warszawy. Zdecydowaliśmy się na postępowanie w ramach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Oznacza to, że planujemy wybudować tę część naszego projektu F.S.O. PARK wraz z publiczną szkołą.

Poniżej opracowaliśmy zestaw pytań i odpowiedzi. Prosimy o zapoznanie się z nimi, abyście mogli Państwo lepiej poznać nasz pomysł na realizację etapu I F.S.O. PARK.

Skąd wzięła się nazwa projektu: F.S.O. PARK?

Niezwykle ważnym elementem całej inwestycji będzie zieleń. Zajmie ona ok. 20 ha, z czego 10 ha będzie stanowić ogólnodostępny centralny park przebiegający przez środek projektu. Elementy zieleni pojawią się także wokół i na budynkach. Stąd nawiązanie do parku w nazwie.

Nazwa jest też pewnego rodzaju “ukłonem” w stronę Fabryki Samochodów Osobowych, która działała tutaj i przez długi czas wpisywała się w krajobraz tej części Warszawy. Z ogromnym szacunkiem traktujemy tereny poprzemysłowe, historia takich miejsc jest dla nas bardzo ważna.

Jakie były założenia dla projektu i na jakim etapie jest obecnie inwestycja?

Konkretna wizja przyszłego projektu F.S.O. PARK zrodziła się bezpośrednio w OKAM. Przyświecała nam wizja stworzenia wielofunkcyjnego i ekologicznego miasta przyszłości, wyjątkowego na skalę globalną, miejsca nie tylko do mieszkania, ale przede wszystkim do życia w zgodzie z naturą, w ramach sąsiedzkiej wspólnoty.

Podstawą do stworzenia przez OKAM, wraz z pracowniami SAWAWA i WXCA, a także z władzami lokalnymi koncepcji architektonicznej zagospodarowania 62 ha inwestycji przy Jagiellońskiej był Master Plan opracowany w 2019 r. przez firmę Dawos na zlecenie Urzędu Miasta. Nawiązuje on także do wniosków płynących z poprzedzającego go opracowania: Raportu z warsztatu trójstronnego w ramach pilotażowego procesu dialogu Osiedla Warszawy – Żerań FSO z 2018 r. z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych: Urzędu m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, wybranych przedstawicieli mieszkańców (obecnych i „przyszłych”) i aktywistów miejskich oraz właścicieli działek na terenie Żerania FSO, jak również powstałego w jego następstwie Raportu z konsultacji społecznych wyników warsztatów „Osiedla Warszawy” dla terenów Żerania FSO.

12 września 2023 r. OKAM przedstawił koncepcję Master Planu dla całego terenu: 62 ha, podczas konferencji prasowej na terenie nieruchomości.
Obecnie OKAM jest w trakcie przygotowywań do realizacji etapu I inwestycji w ramach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, który obejmuje teren 13,5 ha i docelowo ok. 2.000 mieszkań dla ok. 4.600 mieszkańców, ok. 60 lokali handlowo-usługowych, a także 3-ciągową publiczną szkołę dla ok. 645 uczniów. Wraz z realizacją etapu I powstanie ok. 7 ha zieleni w tym ok. 2 ha głównego ogólnodostępnego parku.

Przy powstaniu koncepcji zagospodarowania terenu po dawnej FSO przyświecała nam myśl - “od wysokiej jakości pracy do wysokiej jakości życia”.

Co dokładnie powstanie na 62 ha działce przy Jagiellońskiej?

Planujemy stworzenie samodzielnej, wielofunkcyjnej, ergonomicznej, a przy tym ekologicznej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni. Poza zróżnicowaną architekturą z zabudowaniami mieszkalnymi pojawi się tu przestrzeń do pracy, nauki, handlu i usług, a także kultury i rozrywki, z których będą mogły korzystać także osoby niezamieszkujące F.S.O. PARK bowiem cały projekt nie zostanie ogrodzony.
Będzie to miejsce oparte o wspólnotę sąsiedzką, a także ludzi wyznających podobne wartości, w której ważną rolę odgrywać będzie edukacja (placówki oświatowe, EkoCentrum ”Punkt Zwrotny” już działające w Bramie Głównej FSO, inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną).
Ważnym elementem F.S.O. PARK stanowić będą tereny zielone – 20 ha z 62 ha terenu, w tym 10 ha centralny park z przestrzeniami do rekreacji i odpoczynku, po którym nie będzie mógł odbywać się ruch kołowy spalinowy, a także wewnętrzne zielone i kameralne dziedzińce pomiędzy budynkami wraz z placami zabaw dla dzieci, również ogólnodostępne dla osób z zewnątrz.

Etap I realizowany będzie w ramach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących:

- Powierzchnia etapu I – 13,5 ha.

- Ok. 2.000 mieszkań – budynki mieszkalne od 3 do 8 kondygnacji z lokalnymi dominantami i lokalami handlowo-usługowymi na parterze dla ok. 4.600 mieszkańców.

- Miejsca postojowe podziemne pod budynkami (kondygnacja 0 i -1) – 1.889, w tym 1.737 dla mieszkańców i 152 dla gości / usług.

- Miejsca postojowe naziemne (w terenie) – 42 dla gości / usług.

- Miejsca postojowe dla rowerów – 4.616, w tym 4.443 dla mieszkańców i 173 dla usług.

- Ok. 60 lokali handlowo-usługowych.

- Zieleń o pow. ok. 7 ha oraz część I centralnego parku o pow. ok. 2 ha.

- Szkoła publiczna dla ok. 645 uczniów (3-ciągowa) wraz z 13 miejscami postojowymi dla samochodów i 129 dla rowerów.

Jakie korzyści przyniesie inwestycja F.S.O. PARK dzielnicy czy całej stolicy?

Intencją OKAM jest zmiana oblicza tej części Pragi-Północ, nadanie jej nowego życia i funkcjonalności z myślą o obecnych i przyszłych mieszkańcach dzielnicy i całej Warszawy.

Istotnym elementem projektu będzie 10 ha centralny, ogólnodostępny park (przy czym zieleń będzie stanowić aż 20 ha inwestycji), który można określić mianem nowego warszawskiego parku. Obok terenów nadwiślańskich będzie stanowić on ważny obszar zieleni w tej części dzielnicy, mając szansę stać się nowym miejscem spotkań i rekreacji. Jednocześnie pro środowiskowe rozwiązania, które chcemy zastosować na inwestycji, wpłyną na jakość życia i zdrowie mieszkańców, dzięki np. redukcji emisji CO2 czy poziomu hałasu.

Okoliczni mieszkańcy zyskają ponadto dostęp do przestrzeni rekreacyjno-sportowej czy rozbudowanej oferty usługowo-handlowej, której aktualnie brakuje w tej części Pragi Północ.

Już w etapie I, na terenie F.S.O. PARK powstanie też publiczna szkoła podstawowa, dzięki temu mieszkające tu lub na okolicznych osiedlach dzieci będą miały nowoczesną placówkę oświatową po sąsiedzku. W przyszłości w obrębie inwestycji mają szansę zostać uruchomione kolejne ośrodki edukacyjne.

W ilu etapach będzie realizowany cały projekt, a w ilu etap I?

Przy tak dużej inwestycji trudno dokładnie określić, w ilu etapach zostanie ona przeprowadzona. Na tę chwilę w trakcie przygotowywania jest etap I, którego realizacja planowana jest w ramach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Etap I będzie podzielony na kilka podetapów.

Dokładny obszar etapu I projektu pokazuje plan z możliwością powiększenia fazy I (powyżej).

Od czego rozpocznie się realizacja F.S.O. PARK – bloków mieszkalnych, obiektów handlowych, usługowych, parku?

Rozpoczęcie realizacji etapu I planowane jest od strony południowej, od fragmentu działki zlokalizowanej w sąsiedztwie Osiedla Śliwice. W ramach etapu I powstaną m.in. budynki mieszkalne wraz z lokalami handlowo-usługowymi (ok. 60) oraz szkoła publiczna dla ok. 645 uczniów (zgodnie z porozumieniem podpisanym z Dzielnicą). Pierwsza część projektu zostanie zrealizowana na pow. 13,5 ha, na której powstanie ok. 2.000 mieszkań dla ok. 4.600 mieszkańców. Etap I zakłada również miejsca postojowe:

- Podziemne pod budynkami (kondygnacja 0 i -1) – 1.889, w tym 1.737 dla mieszkańców i 152 dla gości / usług.

- Naziemne (w terenie) – 42 dla gości / usług.

- Dla rowerów – 4.616, w tym 4.443 dla mieszkańców i 173 dla usług.

- Dla szkoły – 13 dla samochodów i 129 dla rowerów.

W ramach tego etapu powstanie również pierwsza część centralnego parku o pow. ok. 2 ha, przy czym łączna zieleń w całym etapie I obejmie ok. 7 ha (również wokół i na budynkach). Cały etap I będzie ogólnodostępny dla wszystkich, teren nie zostanie ogrodzony.

W przeprowadzeniu tak kompleksowej inwestycji niezwykle przydatne będzie 20-letnie doświadczenie OKAM, w tym w realizacji projektów rewitalizacyjnych w Warszawie i Łodzi (www.okam.pl), wieloletnie współprace np. z generalnymi wykonawcami, a także kooperacje z dostawcami innowacyjnych rozwiązań czy wsparcie ze strony Miasta i Dzielnicy.

Ile kondygnacji będą mieć budynki w ramach etapu I?

Wysokości budynków będą zróżnicowane, od 3 do 8 kondygnacji z lokalnymi dominantami i lokalami handlowo-usługowymi na parterze.

Dokładne liczby kondygnacji przedstawia plan sytuacyjny powyżej. Liczby kondygnacji zostały oreślone cyframi rzymskimi. Prosimy o kliknięcie i powiększenie etapu I.

Czy na terenie etapu I powstanie szkoła?

Wraz z etapem I projektu, którego realizację planujemy procedować w ramach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, planowane jest oddanie Miastu publicznej szkoły podstawowej, która pomieści ok. 645 uczniów, czyli więcej, niż wynikająca z urbanistycznych przeliczników liczba dzieci w wieku szkolnym, które zamieszkiwać będą inwestycję i okoliczne osiedla.

W uzgodnionym z Miastem Master Planem dla całej nieruchomości, czyli 62 ha założone zostały również inne placówki oświatowe w dalszych etapach, ale dziś jest jeszcze za wcześnie, by mówić o przeznaczeniu i formule, w jakiej powstaną. Obok nich powstaną ponadto tereny sportowo-rekreacyjne.

Na terenie nieruchomości, w budynku Bramy Głównej już dziś działa EkoCentrum “Punkt zwrotny”, w którym przede wszystkim młodzi ludzie mogą budować swoją wiedzę o klimacie i ochronie środowiska. W 2024 roku w budynku Lakierni zostanie otwarta z kolei wystawa motoryzacji „Wystawa w fabryce”.

Placówki edukacyjne to ważny element naszej inwestycji.

Czy cała inwestycja będzie ogrodzona?

Realizacja etapu I (13,5 ha) planowana jest zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, która nie pozwala na grodzenie nieruchomości.

Dodatkowo postanowiliśmy docelowo nie grodzić całego 62 ha terenu. Jego otwartość jest dla nas niezwykle ważna, mając na uwadze funkcje, jakie będzie pełnić inwestycja (także edukacja, kultura, handel, rozrywka itp.). Postanowiliśmy zatem nie tworzyć zamkniętej enklawy. 10 ha centralny park oraz wszystkie budynki mieszkalne i biurowe wraz z lokalami handlowo-usługowymi będą ogólnodostępne nie tylko dla mieszkańców F.S.O. PARK, ale również dla ludzi z zewnątrz.

Jakie rozwiązania proekologiczne będą zrealizowane?

Inwestycja F.S.O. PARK planowana jest w całości w duchu zrównoważonego rozwoju, pragniemy stworzyć w tej części Warszawy wzorcowe ekologiczne Miasto Przyszłości.

We współpracy z Partnerami podzielającymi naszą wizję, planujemy zastosować w projekcie szereg przyjaznych środowisku rozwiązań. Chcemy odejść od postindustrialnej wyspy ciepła na rzecz zielonych płuc na Pradze Północ. Całość zieleni w F.S.O. PARK zajmować będzie 20 hektarów, w tym na 10 ha powstanie centralny park. Zakładamy wykorzystanie rozwiązań, które przyczynią się do obniżenia emisji CO2 i zużycia plastiku, „odbetonowania” przestrzeni miejskiej, obniżenia temperatury oraz hałasu. Stąd rozważamy wprowadzenie m.in. retencji wody opadowej, wewnętrznej sieci niskotemperaturowej, fotowoltaiki czy technologii perowskitowej. Na terenie projektu w centralnej przestrzeni parku obowiązywał będzie też zakaz ruchu samochodów spalinowych.

Rozwiązania, które planujemy wdrożyć w całej inwestycji w tym w etapie I zakładają:

- 70% mniejsze zapotrzebowanie na transport własnym samochodem.

- 20% mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci.

- 34% mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną z sieci w zimie.

- 100% mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci w lecie.

- 100% retencji wód opadowych.

Jesteśmy otwarci na współprace z podmiotami podzielającymi wizję F.S.O. PARK.

W jaki sposób planowana jest komunikacja? Czy tak duża liczba mieszkańców nie zakorkuje ul. Jagiellońskiej? Jak to wpłynie na komunikację sąsiadującego Osiedla Śliwice?

Koncepcja Master Planu dla całej inwestycji zakłada kilka wjazdów i wyjazdów.

Komunikacja dla etapu I obsługiwana będzie ul. Kotsisa oraz ul. Justyny Budzińskiej-Tylickiej.

Niewątpliwie bardzo ważnym aspektem jest rozbudowana komunikacja miejska – autobusy, tramwaje, PKP, metro w przyszłości - która pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego 3-pasmową ul. Jagiellońską.

W obecnym czasie prowadzone są analizy drogowe we współpracy z inżynierami ruchu, ZDM, a także przedstawicielami z ramienia Urzędu Miasta i Dzielnicy.

Kiedy rozpoczną się prace budowlane etapu I?

Zakładamy, że rozpoczęcie prac budowlanych etapu I będzie możliwe w optymistycznym, ale realnym scenariuszu w IV kwartale 2025 r. Jeśli wszystko będzie szło zgodnie z założeniami wbicie pierwszej łopaty ma szansę nastąpić już za ok. 1,5 roku jak tylko otrzymamy prawomocne pozwolenie na budowę.

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych etapach prac na łamach www.fso-park.pl, www.okam.pl, a także na profilach F.S.O. PARK i OKAM w mediach społecznościowych.

Kiedy planowane jest zakończenie całego F.S.O. PARK i etapu I?

Inwestycja, ze względu na kompleksowość projektu – rozmiary czy różnorodność planowanych funkcji, będzie projektem wieloletnim. Postęp realizacji F.S.O. PARK zależy od wielu czynników. Zakładamy finalizację całego projektu na przestrzeni następnych ok. 25 lat.

Realizacja etapu I planowana jest na ok. 10 lat.

Czy historyczne budynki mają szansę przetrwania?

Od początku projektowania koncepcji Master Planu, czyli od ponad 2 lat zakładaliśmy odrestaurowanie Bramy Głównej, Montowni, części budynku Dyrekcji FSO, Tłoczni i Spawalni. Podstawą do stworzenia przez OKAM, wraz z pracowniami SAWAWA i WXCA, a także z władzami lokalnymi koncepcji architektonicznej zagospodarowania 62 ha inwestycji przy Jagiellońskiej był Master Plan opracowany w 2019 r. przez firmę Dawos na zlecenie Urzędu Miasta. Określał on, które budynki powinny być zachowane.

Nasza koncepcja architektoniczna nawiązuje także do wniosków płynących z poprzedzającego go opracowania: Raportu z warsztatu trójstronnego w ramach pilotażowego procesu dialogu Osiedla Warszawy – Żerań FSO z 2018 r. z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych: Urzędu m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, wybranych przedstawicieli mieszkańców (obecnych i „przyszłych”) i aktywistów miejskich oraz właścicieli działek na terenie Żerania FSO, jak również powstałego w jego następstwie Raportu z konsultacji społecznych wyników warsztatów „Osiedla Warszawy” dla terenów Żerania FSO.

Czy został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Tak, wniosek został złożony na potrzeby realizacji etapu I.