Heritage Innovators Day 2024.

Już dziś rusza Heritage Innovators Day 2024, czyli międzynarodowe, interdyscyplinarne spotkanie dedykowane współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
Ideą przyświecającą wydarzeniu jest hasło „Nowy Europejski Bauhaus siłą napędową przemysłów kreatywnych”.
Małgorzata Dembowska z pracowni WXCA, która współtworzyła koncepcję F.S.O. PARK wygłosi wystąpienie pt. „Rewitalizacja miejskich obszarów poprzemysłowych na przykładzie projektu F.S.O. PARK w Warszawie”. Będzie ono elementem ścieżki tematycznej „Włączenia”, która poruszy problematykę integracji społecznej w kontekście dziedzictwa, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Wydarzenie, które odbędzie się w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej, oglądać można również online: https://lnkd.in/dGVRk-Ck
Brawo dla Małgosi!