22 marca obchodzimy ustanowiony przez ONZ – Światowy Dzień Wody

Woda odgrywa ogromną rolę w przyrodzie, a tym samym i w życiu człowieka. Niestety na całym świecie miliardy osób nie mają dostępu do bieżącej i czystej wody pitnej, a problem ten dotyka również mieszkańców Europy. Wynika on między innymi ze zmian klimatycznych, a sytuacja ma się jeszcze pogorszyć! Według prognoz ONZ do 2050 roku podwoi się zapotrzebowanie na wodę, przy tym ponad połowa światowej populacji może być zagrożona jej deficytem.

Z okazji Światowego Dnia Wody firma Hansgrohe Polska, która razem z OKAM współtworzyła w Bramie Głównej FSO przestrzeń dla EkoCentrum „Punkt Zwrotny” – zaprosiła do „Punktu Zwrotnego” architektów i media aby porozmawiać jak architektura i design mogą pomóc w walce z kryzysem dostępu do wody słodkiej.

Gościem specjalnym wydarzenia była Ewa Ewart, autorka nagradzanego na filmowych festiwalach dokumentu “Do ostatniej kropli”. Film ujawnia, jak nieodpowiedzialne i nieprzemyślane działania człowieka prowadzą do kryzysu wodnego. Ale też inspiruje – poznajemy historie ludzi, którzy walczą o czyste i zdrowe rzeki, pokazuje że możemy przyczynić do rozwiązania tego kryzysu.

Dbałość o dar życia, jakim jest woda, to istotny element krajobrazu naszej inwestycji F.S.O. PARK 🌳🏠💧🚴 Projekt zostanie zrealizowany w sposób zrównoważony, z dbałością o środowisko naturalne. W planach mamy m.in. instalację systemu 100% retencji wody opadowej. Ma być ona w całości zagospodarowana na naszej 62 ha działce za pomocą ogrodów deszczowych, niecek infiltrujących, rowów bioretencyjnych, stawów retencyjnych czy podziemnych zbiorników rozsączających. Odzyskiwana woda będzie w pierwszej kolejności wykorzystywana do utrzymywania poziomu wody w stawach retencyjnych, a w dalszej przekierowywana do instalacji spłukiwania toalet lub kanalizacji ogólnodostępnej. Przewidujemy te zastosowanie lokalnych stacji podczyszczania do odzysku ścieków szarych z mieszkań.

#Dbajmyowodę

Pamiętajmy o oszczędności wody na co dzień, nie tylko w Światowy Dzień Wody!