11 maja „Dniem bez Śmiecenia”. Jesteśmy na TAK!

Każdego roku również Polacy wytwarzają kilkanaście miliardów kilogramów śmieci, a ich liczba rokrocznie rośnie. Niestety poza pojemnikami, odpady są pozostawianie także w lasach, parkach czy wrzucane do zbiorników wodnych, co ma ogromny wpływ na przyszłość naszej planety.

Warto pamiętać, że najważniejsze decyzje odnośnie wyrzucania śmieci zapadają w naszych domach, zamiast wyrzucać – możemy nadać odpadom oraz niepotrzebnym rzeczom – nowe życie, w ramach:

👉 Recyklingu, czyli przetwarzania zużytego produktu lub tworzywa tak, aby powstała z niego nowa wersja tego samego przedmiotu (np. karton) – w tym przypadku musimy pamiętać o właściwej segregacji.
👉 Upcycklingu – samodzielnie można przetworzyć dany przedmiot czy materiał, nadając mu nową funkcjonalność i większą wartość; doskonałymi przykładami będą siedzisko na balkon z europalet, butelka jako wazon, stare części samochodowe jako lampy czy nawet peeling do ciała z fusów kawy.
👉 Downcyclingu – będącego formą przerobienia odpadów, z których powstają funkcjonalne i wartościowe wybory o mniejszej jakości, jak np. papier makulaturowy czy toaletowy.

Jako OKAM włączamy się regularnie w inicjatywy związane z ochroną klimatu, w tym zbiórki ubrań w ramach współpracy z EcoCentrum Punkt Zwrotny, właściwie segregujemy odpady w naszej siedzibie, a przedmioty z upcyclingu pojawiają się w biurach sprzedaży jak m.in. lampy w biurach sprzedaży BOHEMY czy meble w INSPIRE. Budowanie ekoświadomości, a także odpowiednie gospodarowanie odpadami przez firmy i osoby indywidualne, są w dzisiejszym świecie niezwykle ważne – dlatego już teraz planujemy sprzyjające środowisku rozwiązania, które wdrożymy w naszej inwestycji F.S.O. PARK.

Myślą przewodnią dla nas w F.S.O. PARK jest m.in. jakość powietrza, recycling odpadów czy ograniczenie zużycia energii!

♻ ♻ ♻

#OKAM #FSOPARK #DzieńbezŚmiecenia #PunktZwrotny #recycling #upcycling #downcycling